Leczenie uzależnienia od telefonu, gier wideo i Internetu w Łodzi

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie, rosnące wykorzystanie komputerów i Internetu przyniosło ze sobą wiele korzyści i możliwości. Jednak równocześnie wprowadziło nas w erę nowych wyzwań zdrowotnych, z którymi musimy sobie radzić. Jednym z najważniejszych z tych wyzwań jest uzależnienie od gier komputerowych i Internetu. W odpowiedzi na tę rosnącą potrzebę, nasza Poradnia Empatia w Łodzi oferuje wsparcie i terapię dla tych, którzy zmagają się z tym trudnym problemem.

W tym artykule dowiesz się:

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie, rosnące wykorzystanie komputerów i Internetu przyniosło ze sobą wiele korzyści i możliwości. Jednak równocześnie wprowadziło nas w erę nowych wyzwań zdrowotnych, z którymi musimy sobie radzić. Jednym z najważniejszych z tych wyzwań jest uzależnienie od telefonu, komputera, gier komputerowych i Internetu. W odpowiedzi na tę rosnącą potrzebę, nasza Poradnia Psychologiczno-Psychoterapeutyczna oferuje wsparcie i terapię dla tych, którzy zmagają się z tym trudnym problemem.

Komputery i Internet – ogromne możliwości i wielkie zagrożenie

Uzależnienie od gier komputerowych i Internetu stało się powszechnym problemem, dotykającym nie tylko młodzież, ale także dorosłych. Codzienny dostęp do wirtualnego świata, emocjonujące gry, nieskończona ilość treści online – to wszystko może stać się przynętą prowadzącą do nadmiernego korzystania i w konsekwencji do uzależnienia. Osoby dotknięte tym problemem często tracą kontrolę nad ilością czasu spędzonego online, co prowadzi do negatywnych skutków dla zdrowia psychicznego, społecznego i zawodowego.

leczenie uzależnienia od internetu, telefonu i gier komputerowych

Objawy uzależnienia

Uzależnienie od telefonu, gier komputerowych i Internetu manifestuje się poprzez szereg charakterystycznych objawów, takich jak:

 • nadmierne spędzanie czasu przed ekranem komputera lub urządzenia mobilnego,
 • trudności w ograniczaniu czasu spędzanego online, pomimo podejmowanych prób
 • zaniedbywanie obowiązków szkolnych, zawodowych i społecznych,
 • wycofanie się z życia społecznego, trudności w nawiązywaniu relacji,
 • zanik zainteresowań i wcześniej podejmowanych aktywności,
 • trudności w kontrolowaniu impulsów i emocji,
 • wzrost drażliwości i agresywności.

Uzależnienie od telefonu – objawy, test, terapia

Smartfony i inne urządzenia mobilne stały się integralną częścią życia dzieci i młodzieży – są oknem na świat, sposobem zdobywania wiedzy, źródłem rozrywki i metodą komunikacji. Jednak nadmierne korzystanie z telefonów może prowadzić do uzależnienia, wpływając negatywnie na zdrowie psychiczne i społeczne młodych ludzi. Nasza specjalistyczna terapia skierowana jest na pomoc dzieciom i młodzieży w powrocie do zdrowego balansu między światem wirtualnym a rzeczywistym.

Objawy uzależnienia od telefonu – test

Nieumiejętne, pozbawione granic korzystanie z telefonu może prowadzić do uzależnienia, wywołując objawy podobne do tych związanych z narkotykami czy alkoholem. Uzależnienie od telefonu może prowadzić do izolacji społecznej, spadku osiągnięć szkolnych, a także wpłynąć negatywnie na zdrowie psychiczne.

Objawy uzależnienia od telefonu u dzieci i młodzieży obejmują:

 • stałe sprawdzanie telefonu, nawet w nieodpowiednich momentach
 • trudności w kontrolowaniu ilości spędzonego czasu online
 • negatywny wpływ na życie szkolne i relacje rodzinne
 • zaniedbywanie zainteresowań i aktywności poza telefonem
 • agresywne reakcje na próby ograniczenia korzystania z telefonu
 • trudności w koncentracji i regulacji emocji.

Leczenie uzależnienia od telefonu

Terapia uzależnienia od telefonu dzieci i młodzieży prowadzona w Poradni Empatia opiera się na zrozumieniu źródła problemu, wsparciu emocjonalnym i sposobu radzenia sobie z uzależnieniem. Wspólnie z naszymi doświadczonymi terapeutami uczymy pacjentów i ich rodziny:

 • rozpoznawania wyzwalaczy i kontroli impulsów,
 • tworzenia zdrowych nawyków korzystania z telefonu,
 • odkrywania innych pasji i aktywności poza telefonem,
 • rozwijania umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych,
 • radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami.

Ścisła współpraca z rodzicami

Nasza praktyka jasno pokazuje, że rodzice odgrywają kluczową rolę w procesie terapeutycznym. Dlatego oferujemy również wsparcie dla rodziców, pomagając im zrozumieć uzależnienie od telefonu i tworzyć zdrowe nawyki w domu.

Indywidualne podejście do terapii

Każda osoba jest unikalna i jej uzależnienie może mieć różne podłoża. Doskonale to rozumiemy, dlatego W naszej poradni oferujemy spersonalizowane podejście do terapii uzależnienia od gier komputerowych i Internetu. Nasz zespół doświadczonych psychologów i psychoterapeutów pracuje razem z pacjentami, aby zidentyfikować przyczyny uzależnienia, opracować spersonalizowany plan terapeutyczny i dostosować strategie, które pomogą wrócić do zdrowego i zrównoważonego życia.

Cele terapii

Nasza terapia uzależnienia od gier komputerowych i Internetu ma na celu:

 • zrozumienie korzeni uzależnienia i identyfikację wyzwalaczy
 • rozwijanie zdrowych mechanizmów radzenia sobie ze stresem i emocjami
 • uczenie umiejętności zarządzania czasem i ograniczania korzystania z technologii
 • przywracanie równowagi w życiu społecznym i zawodowym
 • wzmacnianie zdrowych relacji interpersonalnych
 • zwiększanie świadomości na temat konsekwencji nadmiernego korzystania z technologii
 • wsparcie dla rodziny

Rozumiemy, że uzależnienie jednej osoby może wpływać na całą rodzinę. Dlatego oferujemy także wsparcie dla rodzin pacjentów, pomagając im zrozumieć problem, nauczyć się skutecznych strategii wspierania bliskich i tworzenia zdrowych relacji w obrębie rodziny.

Ile kosztuje leczenie uzależnienia od telefonu, komputera i Internetu?

Koszt terapii zależny jest od konkretnych potrzeb, a te wynikają z indywidualnego stanu pacjenta. Niekiedy potrzebnych jest tylko kilka spotkań z osobą uzależnioną i spotkanie konsultacyjne z rodzicami. Zgodnie z cennikiem poradni ceny sesji terapeutycznych kształtują się następująco:

 • konsultacja psychiatryczna pierwszorazowa dorośli (40/60 min) – 200 zł
 • konsultacja psychiatryczna kolejna wizyta dorośli (20/30 min) – 180 zł
 • konsultacja psychiatryczna dzieci lub młodzieży pierwszorazowa (40/60 min) – 250 zł
 • konsultacja wychowawcza dla rodziców (50 min) – 200 zł
 • diagnoza psychologiczna 1 spotkanie(50 min), ilość spotkań ustalana z pacjentem indywidualnie – 300 zł
 • sesja psychoterapii/konsultacja psychologa (50 min) – 180 zł.

Dlaczego Empatia?

Zdrowie psychiczne jest podstawą dobrego samopoczucia i funkcjonowania człowieka

Poradnia Psychologiczno-Psychoterapeutyczna EMPATIA to placówka medyczna ukierunkowana na kompleksowe wsparcie w obszarze zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i dorosłych. Wierzymy, że zdrowie psychiczne jest podstawą dobrego samopoczucia i funkcjonowania człowieka.

Nasz zespół to profesjonaliści: lekarze psychiatrzy, psychologowie-diagności , psychoterapeuci, logopeda, posiadający szerokie kompetencje poparte wiedzą oraz doświadczeniem zdobywanym w wiodących ośrodkach medycznych.

Oferujemy pomoc zarówno dziecku, młodzieży jak i ich rodzinom proponując psychoterapię systemową oraz liczne formy psychoedukacji. Zapewniamy profesjonalizm i dyskrecję. Cenimy sobie kontakt z drugim człowiekiem, którego niezależnie od jego sytuacji  życiowej, wyznawanych wartości, pozycji społecznej, szanujemy, akceptujemy i nie oceniamy. Interesuje nas nawiązanie bliskiej, serdecznej relacji z drugim człowiekiem, opartej na otwartości i gotowości do wspólnego odkrywania i zmiany tego co utrudnia życie, co nie pozwala się rozwijać i być szczęśliwym.

Zależy nam na bliskiej relacji

Zależy nam na nawiązaniu bliskiej, serdecznej relacji z pacjentem, opartej na otwartości i gotowości do wspólnego odkrywania i zmiany tego co utrudnia życie

Zespół profesjonalistów

Jesteśmy profesjonalistami – lekarzami psychiatrami, psychologami, psychoterapeutami, logopedami z szerokimi kompetencjami i doświadczeniem zdobytym w wiodących ośrodkach medycznych

Pomagamy dzieciom, młodzieży i dorosłym

Świadczymy kompleksowe wsparcie w obszarze zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i dorosłych. Wierzymy, że zdrowie psychiczne jest podstawą dobrego samopoczucia i funkcjonowania człowieka.