Diagnoza ADHD w Łodzi

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) to kompleksowe zaburzenie neurobiologiczne, które może wpływać na wiele aspektów życia. Charakteryzuje się trudnościami z koncentracją, nadmierną aktywnością fizyczną oraz impulsywnym zachowaniem. Niezależnie od wieku, ADHD może mieć istotny wpływ na funkcjonowanie jednostki w sferze edukacyjnej, zawodowej i społecznej. Zapoznaj się z nowoczesnymi metodami diagnozy i terapii ADHD stosowanymi przez psychologów, terapeutów i psychiatrów z Poradni Empatia.

W tym artykule dowiesz się:

Współcześnie wiemy już na pewno, że ADHD nie ogranicza się jedynie do dzieciństwa. To zaburzenie, które u nawet 70% pacjentów przynosi dokuczliwe objawy również w wieku dorosłym. Wiele osób trafia do nas, dźwigając na swoich barkach trudności z koncentracją i nadpobudliwością przez całe życie, nie zawsze zdając sobie sprawę ze swojego stanu. Nieleczone ADHD faktycznie potrafi skutecznie ograniczyć możliwości jednostki, jednak na szczęście, połączenie farmakoterapii z terapią pozwala złagodzić, a czasem nawet całkowicie wyeliminować objawy tego zespołu.

Diagnoza ADHD u dorosłych w Łodzi

Pierwszym i kluczowym krokiem w odzyskaniu kontroli nad własnym życiem jest profesjonalna diagnoza. Jeśli masz podejrzenia co do występowania u siebie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej i zastanawiasz się, warto udać się do wyspecjalizowanej poradni psychologiczno-psychoterapeutycznej.

Poradnia Empatia specjalizuje się w profesjonalnej diagnostyce zespołu nadpobudliwości psychoruchowej u dorosłych oraz w dalszym leczeniu po potwierdzeniu diagnozy ADHD. W Łodzi możesz spotkać się z naszymi doświadczonymi psychiatrami i psychoterapeutami, którzy już wielokrotnie udzielili skutecznej pomocy osobom borykającym się z podobnymi trudnościami.

Wiele osób ma pytania dotyczące tego, czy powinny udać się do psychologa czy psychiatry. Psychiatra zajmuje się opieką nad osobami, u których już potwierdzono diagnozę ADHD, zaś sam proces diagnozowania jest zadaniem psychologa klinicznego w Poradni Empatia. To właśnie psycholog kliniczny przeprowadza wywiad oraz testy psychologiczne, na bazie których można postawić diagnozę ADHD u dorosłych. Jeśli diagnoza zostanie potwierdzona, pacjent zostaje skierowany do doświadczonego psychiatry, który opracowuje indywidualny plan leczenia farmakologicznego, uwzględniając stan i uwarunkowania danej osoby. Z naszego szerokiego doświadczenia wynika, że taki schemat diagnozy i leczenia jest dla pacjenta najkorzystniejszy oraz najbardziej efektywny.

Najczęściej proces diagnozy ADHD u dorosłych w Łodzi obejmuje dwu-trzykrotną serię spotkań.

Jak odbywa się proces diagnozy ADHD u dorosłych

Na pierwszym spotkaniu z psychologiem zostaniesz poproszony o udzielenie informacji o sobie oraz doświadczanych objawów. To także czas, w którym możesz uzyskać odpowiedzi na swoje pytania i rozjaśnić swoje wątpliwości.

Drugie spotkanie, trwające około dwóch godzin, skupia się na wypełnianiu kwestionariuszy psychologicznych. Ich wyniki stanowią podstawę do postawienia diagnozy ADHD u dorosłych. Testy zawsze są dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. W tym etapie, stosujemy tylko profesjonalne narzędzia rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. W naszej praktyce często używane są testy, takie jak:

 • MMPI-2, który pozwala ocenić osobowość oraz wykluczyć lub potwierdzić inne zaburzenia psychiczne, oraz
 • ADHD test – DIVA-5, umożliwiający określenie stopnia występowania poszczególnych objawów ADHD.

Oceniamy także sferę poznawczą pacjenta, pamięć oraz zdolność do koncentracji uwagi.

Trzecie, opcjonalne spotkanie, służy omówieniu i przekazaniu diagnozy. Niezależnie od twojej decyzji co do udziału w tym spotkaniu, otrzymasz pisemną opinię kliniczną od psychologa, która zawiera informację o rozpoznaniu ADHD. To orzeczenie jest napisane jasnym językiem i zawiera wytyczne dotyczące dalszej terapii oraz leczenia. Dodatkowo, jest zgodne z wymogami formalnymi i jest uznawane przez instytucje publiczne i prywatne w całej Polsce.

Diagnoza ADHD u dzieci w Łodzi

Dzieci naturalnie emanują energią, ciekawością i wszechstronną wiedzą. To poprzez takie podejście do otaczającego świata zdobywają nowe umiejętności. Jednak, kiedy nadpobudliwość łączy się z trudnościami w skupianiu uwagi, warto zastanowić się nad przeprowadzeniem niezbędnych konsultacji z psychologiem dziecięcym. Postawienie diagnozy nadpobudliwości psychoruchowej umożliwia podjęcie skierowanej terapii, co z kolei może przynieść złagodzenie lub całkowite wyeliminowanie objawów ADHD.

Diagnoza ADHD w Łodzi

Diagnozowanie ADHD u dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi i koncentracji, powszechnie znany jako ADHD, zazwyczaj ma swój początek we wczesnym okresie życia. Oznacza to, że między 6. a 12. rokiem życia rozwija się pełne spektrum symptomów ADHD u dzieci. Objawy tego zespołu obejmują dwie główne dziedziny:

 • fizyczna – charakteryzuje się specyficznymi ruchami wykonywanymi przez dziecko,
 • psychiczna – dziecko zachowuje się w sposób odbiegający od norm, ma trudności z dostosowaniem się do społecznych wymogów.

W diagnozowaniu ADHD u dzieci wyróżnia się trzy główne grupy objawów. Stwierdzenie pozytywnej diagnozy jest możliwe, jeśli u małego pacjenta występują co najmniej niektóre objawy z każdej z tych grup:

 • trudności w koncentracji uwagi,
 • nadmierna ruchliwość,
 • impulsywność.

Skuteczne metody leczenia ADHD u dzieci i młodzieży

Leczenie ADHD u dzieci i młodzieży opiera się na terapii, której celem jest istotne złagodzenie lub wręcz eliminacja objawów zespołu w codziennym życiu. Terapia ta obejmuje zarówno psychoterapię, jak i farmakoterapię. Czasami, by wzmocnić efekty terapii, zaleca się także udział dziecka w specjalnych zajęciach grupowych. Równie istotne są regularne konsultacje z psychoterapeutą dziecięcym. Należy jednak pamiętać, że ADHD nie jest schorzeniem, które można całkowicie wyleczyć. W jego podłożu leżą nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu mózgu, których nie da się całkowicie odwrócić.

Leczenie farmakologiczne często budzi obawy rodziców i opiekunów dzieci z diagnozowanym zespołem hiperkinetycznym. W celu ograniczenia potencjalnych skutków ubocznych terapii farmakologicznej na ogólny stan zdrowia małych pacjentów, staramy się stosować środki o udowodnionej skuteczności i możliwie ograniczonym spektrum efektów niepożądanych.

Jeśli więc odczuwasz wewnętrzny niepokój, trudności w odprężeniu się, problemy z utrzymaniem koncentracji i uwagi, warto zwrócić się do specjalisty w Poradni Empatia, aby uzyskać odpowiednią pomoc i wsparcie.

ADD a ADHD – definicja i najważniejsze różnice

ADD (Attention Deficit Disorder), znane również jako zaburzenie deficytu uwagi (Attention Deficit Disorder, ADD), jest jednym z podtypów zaburzenia nadpobudliwości psychoruchowej, znanego także jako ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Oba terminy, ADHD i ADD, często bywają mylone lub używane zamiennie, ale mają pewne różnice w swoim zakresie objawów.

ADD odnosi się głównie do trudności z koncentracją i uwagą, bez towarzyszącej nadmiernej aktywności fizycznej lub impulsywności, które występują w przypadku podtypu ADHD o nazwie „Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi” (ADHD Predominantly Inattentive Presentation). U dzieci z ADD mogą nie występować widoczne objawy hiperaktywności lub impulsywności. Zamiast tego, dominujące są trudności w skupieniu uwagi, utrzymaniu uwagi na zadaniu, organizacji pracy oraz wykonywaniu zadań wymagających dłuższej uwagi.

Oto podsumowanie głównych różnice między ADHD a ADD:

Skupienie na uwadze i aktywności fizycznej

 • ADD (Attention Deficit Disorder): W przypadku ADD, głównym problemem są trudności w koncentracji i utrzymaniu uwagi. Osoby z ADD często są senni, zdają się być nieobecni i mają trudności w skupianiu się na zadaniach, nawet jeśli nie ma to związku z nadmierną aktywnością fizyczną.
 • ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder): ADHD, z drugiej strony, łączy trudności z koncentracją i uwagą z nadpobudliwością ruchową oraz często impulsywnym zachowaniem. Osoby z ADHD są nie tylko niezdolne do skupienia, ale też charakteryzują się nadmierną aktywnością fizyczną i trudnościami z kontrolowaniem impulsów.

Objawy ruchowe i impulsywność

 • ADD: W przypadku ADD, brakuje lub jest znacznie mniejsza obecność objawów nadmiernej aktywności fizycznej i impulsywności. Osoby z ADD mogą być spokojne i ciche.
 • ADHD: ADHD jest bardziej złożone, ponieważ obejmuje trzy główne podtypy: nadpobudliwość psychoruchową z deficytem uwagi, nadpobudliwość psychoruchową oraz nadpobudliwość psychoruchową impulsywną. W przypadku tych podtypów, występuje nadmierna aktywność fizyczna, impulsywność i trudności w koncentracji.

Diagnoza i klasyfikacja

 • ADD: W przeszłości termin „ADD” był stosowany, jednak w dzisiejszym systemie klasyfikacyjnym (DSM-5), ten podtyp został zastąpiony przez „Nadpobudliwość psychoruchową z deficytem uwagi” (ADHD Predominantly Inattentive Presentation).
 • ADHD: Termin „ADHD” obejmuje różne podtypy, w tym „Nadpobudliwość psychoruchową z deficytem uwagi” (ADHD Predominantly Inattentive Presentation), „Nadpobudliwość psychoruchową” (ADHD Predominantly Hyperactive-Impulsive Presentation) i „Nadpobudliwość psychoruchową impulsywną” (ADHD Combined Presentation).

Ile kosztuje diagnoza i terapia ADHD w Łodzi?

Koszt terapii zależny jest od konkretnych potrzeb, a te wynikają z indywidualnego stanu pacjenta. Niekiedy potrzebnych jest tylko kilka spotkań z pacjentem i ewentualnie (w przypadku dzieci) z jego rodzicami. Zgodnie z cennikiem poradni ceny sesji terapeutycznych kształtują się następująco:

 • konsultacja psychiatryczna pierwszorazowa dorośli (40/60 min) – 200 zł
 • konsultacja psychiatryczna kolejna wizyta dorośli (20/30 min) – 180 zł
 • konsultacja psychiatryczna dzieci lub młodzieży pierwszorazowa (40/60 min) – 250 zł
 • konsultacja wychowawcza dla rodziców (50 min) – 200 zł
 • diagnoza psychologiczna 1 spotkanie(50 min), ilość spotkań ustalana z pacjentem indywidualnie – 300 zł
 • sesja psychoterapii/konsultacja psychologa (50 min) – 180 zł.
Dlaczego Empatia?

Zdrowie psychiczne jest podstawą dobrego samopoczucia i funkcjonowania człowieka

Poradnia Psychologiczno-Psychoterapeutyczna EMPATIA to placówka medyczna ukierunkowana na kompleksowe wsparcie w obszarze zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i dorosłych. Wierzymy, że zdrowie psychiczne jest podstawą dobrego samopoczucia i funkcjonowania człowieka.

Nasz zespół to profesjonaliści: lekarze psychiatrzy, psychologowie-diagności , psychoterapeuci, logopeda, posiadający szerokie kompetencje poparte wiedzą oraz doświadczeniem zdobywanym w wiodących ośrodkach medycznych.

Oferujemy pomoc zarówno dziecku, młodzieży jak i ich rodzinom proponując psychoterapię systemową oraz liczne formy psychoedukacji. Zapewniamy profesjonalizm i dyskrecję. Cenimy sobie kontakt z drugim człowiekiem, którego niezależnie od jego sytuacji  życiowej, wyznawanych wartości, pozycji społecznej, szanujemy, akceptujemy i nie oceniamy. Interesuje nas nawiązanie bliskiej, serdecznej relacji z drugim człowiekiem, opartej na otwartości i gotowości do wspólnego odkrywania i zmiany tego co utrudnia życie, co nie pozwala się rozwijać i być szczęśliwym.

Zależy nam na bliskiej relacji

Zależy nam na nawiązaniu bliskiej, serdecznej relacji z pacjentem, opartej na otwartości i gotowości do wspólnego odkrywania i zmiany tego co utrudnia życie

Zespół profesjonalistów

Jesteśmy profesjonalistami – lekarzami psychiatrami, psychologami, psychoterapeutami, logopedami z szerokimi kompetencjami i doświadczeniem zdobytym w wiodących ośrodkach medycznych

Pomagamy dzieciom, młodzieży i dorosłym

Świadczymy kompleksowe wsparcie w obszarze zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i dorosłych. Wierzymy, że zdrowie psychiczne jest podstawą dobrego samopoczucia i funkcjonowania człowieka.