Psychoterapia psychodynamiczna, CBT i systemowa w Łodzi

Zapoznaj się z trzema kluczowymi nurtami terapeutycznych: psychodynamiki, terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) oraz terapii systemowej. Terapia psychodynamiczna to podróż w głąb siebie, odkrywanie korzeni myśli, uczuć i zachowań. Terapia CBT skupia się na teraźniejszości, pomagając rozpoznać negatywne wzorce myślowe i kształtować nowe, konstruktywne podejścia. Terapia systemowa analizuje relacje społeczne, odkrywając ukryte dynamiki i wpływy. Nasi terapeuci służą wsparciem na drodze do zrozumienia samego siebie, radzenia sobie z wyzwaniami i osiągnięcia pełni życia. Niezależnie od lęków, depresji czy problemów międzyludzkich, mamy spersonalizowane podejścia terapeutyczne.

W tym artykule dowiesz się:

W Poradni Empatia oferujemy różnorodne podejścia terapeutyczne, które pozwalają nam indywidualnie dostosować leczenie do Twoich potrzeb. Naszym głównym celem jest zapewnienie wsparcia na drodze do poprawy zdrowia psychicznego i osobistego rozwoju.

Oto trzy główne podejścia terapeutyczne, które oferujemy:

Psychoterapia psychodynamiczna: odkryj swoje wnętrze

Psychoterapia psychodynamiczna skupia się na badaniu ukrytych mechanizmów, które kształtują nasze myśli, uczucia i zachowania. Nasze doświadczenia z dzieciństwa i wcześniejsze relacje mogą wpływać na to, jak radzimy sobie w obecnych sytuacjach. Naszym celem jest zrozumienie tych procesów i odkrycie głębszego wglądu w to, co nas motywuje i determinuje. Dzięki temu możemy pracować nad wyzwoleniem się z powtarzających się wzorców i osiągnięciem większej równowagi emocjonalnej.

Co to jest psychoterapia psychodynamiczna?

Psychoterapia psychodynamiczna to metoda leczenia problemów psychicznych poprzez zrozumienie źródeł konfliktów wewnętrznych. Ukryte siły osobowości mogą prowadzić do zaburzeń, lęku i depresji. Terapia dąży do osłabienia wewnętrznej cenzury, odblokowania ukrytych pragnień i nawiązania zaufanej relacji pacjent-terapeuta. Bazuje na teorii Freuda i innych, integrując nowości z psychiatrii i psychoterapii.

Czy terapia psychodynamiczna jest skuteczna?

Badania potwierdzają jej skuteczność w leczeniu zaburzeń psychicznych, z wyjątkami aktywnego epizodu psychotycznego. Psychoterapia analizuje nieuświadomione mechanizmy działania i konflikty, łącząc pacjenta i terapeutę. Skupia się na osiągnięciu trwałej zmiany samopoczucia i funkcjonowania pacjenta.

Jak odbywa się psychoterapia psychodynamiczna?

Sesje terapeutyczne odbywają się 1-2 razy w tygodniu, trwając od kilku miesięcy do kilku lat. Terapeuci wykorzystują różne metody w zależności od potrzeb pacjenta. Terapia psychodynamiczna może pomóc w zaburzeniach osobowości, nastroju, lękach czy stresie pourazowym. Jest opcją dla osób z trudnym dzieciństwem, problemami relacyjnymi, uzależnieniami. Jej celem jest dotarcie do ukrytych konfliktów, przywrócenie kontroli nad życiem.

Psychoterapia psychodynamiczna

Psychoterapia CBT: Ucz się Skutecznych Strategii Radzenia Sobie

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) koncentruje się na identyfikowaniu i zmianie negatywnych myśli i zachowań, które mogą wpływać na nasze samopoczucie. Wspólnie opracowujemy praktyczne strategie radzenia sobie z trudnościami, uczymy umiejętności rozwiązywania problemów i stawiania czoła wyzwaniom. CBT jest oparta na współpracy i aktywnym udziale pacjenta, co pozwala na szybkie osiągnięcie zauważalnych efektów.

Co to jest psychoterapia CBT?

Psychoterapia poznawczo–behawioralna (CBT) stanowi skuteczną metodę leczenia różnorodnych zaburzeń psychicznych i emocjonalnych poprzez interwencję w sferę myśli, przekonań i zachowań. Opiera się na założeniu, że ludzkie emocje i zachowania są wynikiem wyuczonego schematu reagowania na otaczającą rzeczywistość oraz wydarzenia, jakie się w niej zdarzają. Jednak nie zawsze sposób, w jaki interpretujemy otaczającą nas rzeczywistość, jest korzystny dla naszego funkcjonowania psychicznego i społecznego. Celem CBT jest identyfikacja i zmiana tych niepożądanych wzorców myślowych i zachowań.

Jak odbywa się psychoterapia CBT?

W procesie CBT terapeuta i klient współpracują nad identyfikacją negatywnych schematów myślowych, które prowadzą do zaburzonych lub problematycznych zachowań i emocji. Kluczowe jest zrozumienie, że nasze myśli i interpretacje wpływają na nasze emocje i reakcje. Zadaniem terapeuty jest pomoc klientowi w rozpoznaniu i zrozumieniu tych myśli oraz wprowadzenie zmian w myśleniu i podejściu do sytuacji.

CBT różni się od innych podejść psychoterapeutycznych, takich jak terapia psychodynamiczna czy psychoanalityczna, które skupiają się na analizie przeszłych doświadczeń i konfliktów emocjonalnych. CBT skupia się na teraźniejszości i przyszłości, skoncentrowanej na skutecznych zmianach w zachowaniach i myśleniu klienta. W odróżnieniu od długotrwałych terapii psychodynamicznych, CBT jest metodą krótkoterminową, trwającą zwykle od kilkunastu do kilkudziesięciu spotkań.

Techniki stosowane w CBT obejmują m.in. dialog sokratejski, który polega na zadawaniu pytań, aby klient sam doszedł do odkrycia błędów w myśleniu; zapis myśli, który pomaga świadomie analizować i zidentyfikować negatywne wzorce myślowe; zadania domowe, które umożliwiają klientowi testowanie nowych podejść do sytuacji; ekspozycję, w której klient naraża się stopniowo na źródła lęku w kontrolowany sposób, by oduczyć się lękowych reakcji; oraz przeformułowanie poznawcze, polegające na zastępowaniu negatywnych przekonań bardziej adaptacyjnymi.

Jakie zaburzenia mogą być leczone przy zastosowaniu terapii CBT?

Warto podkreślić, że CBT ma szerokie zastosowanie w leczeniu różnych zaburzeń, takich jak:

 • depresja,
 • lęki,
 • fobie,
 • zaburzenia odżywiania,
 • zaburzenia osobowości czy
 • uzależnienia.

Badania kliniczne potwierdzają skuteczność tej metody terapeutycznej w poprawie jakości życia i redukcji objawów wielu zaburzeń psychicznych. Mimo to, CBT nie jest odpowiednie dla osób z głębokimi zaburzeniami osobowości, które wymagają długotrwałego, głębokiego zrozumienia przeszłych doświadczeń.

Wnioski wskazują, że psychoterapia poznawczo–behawioralna stanowi dynamiczny sposób pracy nad zmianą myślenia i zachowań, co prowadzi do poprawy jakości życia i funkcjonowania emocjonalnego klientów. Skoncentrowana na teraźniejszości i dążąca do osiągnięcia konkretnych celów, ta metoda terapeutyczna ma potencjał, aby pomagać wielu ludziom w radzeniu sobie z różnymi wyzwaniami psychicznymi i emocjonalnymi.

Psychoterapia systemowa: zrozumienie kontekstu swojego życia

Psychoterapia systemowa bada relacje i wzorce komunikacji w naszym otoczeniu społecznym, rodzinnym i partnerskim. Skupiamy się na zrozumieniu, jak te relacje wpływają na nasze samopoczucie i zachowania. Pracujemy nad poprawą komunikacji, rozwiązywaniem konfliktów i tworzeniem zdrowszych relacji. Naszym celem jest wsparcie w tworzeniu równowagi między naszymi potrzebami a potrzebami innych.

Nie ważne, czy borykasz się z lękiem, depresją, problemami relacyjnymi czy innymi trudnościami, w Poradni Empatia mamy doświadczenie i wiedzę, by Ci pomóc. Nasza kadra terapeutów to wykwalifikowani specjaliści z różnych dziedzin, gotowi pracować razem z Tobą na Twojej drodze do zdrowia psychicznego. Daj sobie szansę na rozwój i pozytywną zmianę – skontaktuj się z nami, aby umówić się na konsultację i dowiedzieć się, która forma psychoterapii będzie najlepiej odpowiadać Twoim potrzebom. Razem możemy otworzyć drzwi do nowych możliwości i lepszego samopoczucia.

Ile kosztuje terapia psychodynamiczna, CBT i systemowa w Łodzi?

Koszt terapii zależny jest od konkretnych potrzeb, a te wynikają z indywidualnego stanu pacjenta. Niekiedy potrzebnych jest tylko kilka spotkań z pacjentem i ewentualnie (w przypadku dzieci) z jego rodzicami. Zgodnie z cennikiem poradni ceny sesji terapeutycznych kształtują się następująco:

 • konsultacja psychiatryczna pierwszorazowa dorośli (40/60 min) – 200 zł
 • konsultacja psychiatryczna kolejna wizyta dorośli (20/30 min) – 180 zł
 • konsultacja psychiatryczna dzieci lub młodzieży pierwszorazowa (40/60 min) – 250 zł
 • konsultacja wychowawcza dla rodziców (50 min) – 200 zł
 • diagnoza psychologiczna 1 spotkanie(50 min), ilość spotkań ustalana z pacjentem indywidualnie – 300 zł
 • sesja psychoterapii/konsultacja psychologa (50 min) – 180 zł.
Dlaczego Empatia?

Zdrowie psychiczne jest podstawą dobrego samopoczucia i funkcjonowania człowieka

Poradnia Psychologiczno-Psychoterapeutyczna EMPATIA to placówka medyczna ukierunkowana na kompleksowe wsparcie w obszarze zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i dorosłych. Wierzymy, że zdrowie psychiczne jest podstawą dobrego samopoczucia i funkcjonowania człowieka.

Nasz zespół to profesjonaliści: lekarze psychiatrzy, psychologowie-diagności , psychoterapeuci, logopeda, posiadający szerokie kompetencje poparte wiedzą oraz doświadczeniem zdobywanym w wiodących ośrodkach medycznych.

Oferujemy pomoc zarówno dziecku, młodzieży jak i ich rodzinom proponując psychoterapię systemową oraz liczne formy psychoedukacji. Zapewniamy profesjonalizm i dyskrecję. Cenimy sobie kontakt z drugim człowiekiem, którego niezależnie od jego sytuacji  życiowej, wyznawanych wartości, pozycji społecznej, szanujemy, akceptujemy i nie oceniamy. Interesuje nas nawiązanie bliskiej, serdecznej relacji z drugim człowiekiem, opartej na otwartości i gotowości do wspólnego odkrywania i zmiany tego co utrudnia życie, co nie pozwala się rozwijać i być szczęśliwym.

Zależy nam na bliskiej relacji

Zależy nam na nawiązaniu bliskiej, serdecznej relacji z pacjentem, opartej na otwartości i gotowości do wspólnego odkrywania i zmiany tego co utrudnia życie

Zespół profesjonalistów

Jesteśmy profesjonalistami – lekarzami psychiatrami, psychologami, psychoterapeutami, logopedami z szerokimi kompetencjami i doświadczeniem zdobytym w wiodących ośrodkach medycznych

Pomagamy dzieciom, młodzieży i dorosłym

Świadczymy kompleksowe wsparcie w obszarze zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i dorosłych. Wierzymy, że zdrowie psychiczne jest podstawą dobrego samopoczucia i funkcjonowania człowieka.