2023-08-18

Jak oswoić dziecko ze zbliżającym się rozwodem

Rozstanie małżeńskie to wyjątkowe wydarzenie, które dotyka całej rodziny. Silne emocje nie tylko odczuwają rodzice, lecz również ich potomstwo. Jak pokierować się przez ten trudny okres? W jaki sposób wprowadzić dziecko w nową rzeczywistość? Odpowiedzi na te pytania odnajdziecie Państwo w niniejszym artykule.

W tym artykule dowiesz się:

Dlaczego rozwód rodziców stanowi wyzwanie dla dzieci?

Rozwód, będący urzędowym zakończeniem małżeństwa, przynosi ze sobą głębokie rozterki emocjonalne dla całego otoczenia. Proces ten często jest bolesny i męczący dla rodziców, co zrozumiale ma wpływ również na ich pociechy. Najczęstsze przyczyny rozwodów to brak zaufania, trudności finansowe oraz narastające konflikty. Czasami separacja poprzedza decyzję o rozwodzie, umożliwiając małżonkom zastanowienie się nad przyszłością. Po stwierdzeniu nieważności związku, para zazwyczaj kieruje się na drogę formalnego rozstania.

Dzieci po rozwodzie często nie radzą sobie z nową sytuacją. Stres, napięcie i dezorientacja sprawiają, że dziecko często zamyka się w sobie i obawia się o swoje relacje z rodzicami. W wielu przypadkach jest ono uwikłane w trwające od dłuższego czasu konflikty między rodzicami. To dodatkowy element, który pogłębia problemy dziecka wskutek rozstania rodziców. Następstwa takiej sytuacji mogą być poważne – wpływa na to relacja z rówieśnikami, osiągnięcia w nauce, zachowanie, problemy zdrowotne o podłożu psychosomatycznym, a nawet depresja u młodych.

Jak przygotować dziecko do rozstania rodziców?

Minimalizowanie negatywnych skutków rozwodu jest możliwe dzięki stopniowemu przejściu przez tę zmianę. Jak podkreślają specjaliści ds. psychologii rodziny, partnerzy planujący rozstanie powinni rozmawiać na ten temat z dzieckiem, dając mu możliwość oswojenia się z nową rzeczywistością.

Poza rozmową rodziców z dzieckiem, istotne jest zwrócenie uwagi na kilka innych kwestii:

Dziecku należy dać możliwość wygłoszenia swoich myśli osobie bliskiej. Mogą to być krewni, nauczyciele czy przyjaciele. Kluczowe jest, aby temat rozwodu rodziców nie był ukrytą tajemnicą.
Rodzice powinni oddzielić konflikty małżeńskie od obowiązków rodzicielskich. Dziecko powinno swobodnie utrzymywać kontakt zarówno z ojcem, jak i matką.

Dziecko zazwyczaj jest emocjonalnie związane z obiema stronami. Dlatego też nie czuje się dobrze, gdy jest postawione w sytuacji, w której musi wybierać stronę. Należy chronić dziecko przed koniecznością podejmowania dorosłych decyzji.
Po pewnym czasie rozważania, jeśli rodzice są pewni swojej decyzji, warto porozmawiać o niej z dzieckiem. Otwarta rozmowa pozwoli wyjaśnić dziecku, że to nie jego wina.

Po rozwodzie dziecko nie powinno czuć się winne ani obarczone fiaskiem związku rodziców, a także nie powinno lękać się odrzucenia ze strony matki lub ojca. Dlatego ważne jest, by w spokojny sposób omówić z dzieckiem tę trudną sytuację.

W jaki sposób dalej pomóc dziecku po rozwodzie rodziców?

Cennym wsparciem w procesie adaptacji dziecka do nowej rzeczywistości jest wsparcie ze strony terapeuty. Spotkania z profesjonalistą mogą mieć miejsce zarówno w okresie separacji, jak i po formalnym zakończeniu małżeństwa. Dzięki temu rodzice, w komfortowej atmosferze i pod opieką psychoterapeuty, mogą skuteczniej wyjaśnić dziecku powody swoich decyzji. To także okazja dla dziecka na lepsze zrozumienie sytuacji, zaakceptowanie jej oraz szybszą adaptację do nowej rzeczywistości.

Tego rodzaju sesje mają potencjał przynieść korzyści nie tylko dziecku, ale również jego rodzicom. Często przed rozwodem partnerzy są pochłonięci kłótniami, obwinianiem się i zapominają o potrzebach dziecka. Dzięki terapii istnieje szansa na lepsze opanowanie emocji przez małżonków oraz skoncentrowanie się na potrzebach dziecka.

W jaki sposób jeszcze można pomóc dziecku po rozwodzie rodziców?

Istnieje kilka wskazówek i praktyk, które warto przyjąć:

  • Unikajmy krytyki byłego partnera w obecności dziecka.
  • Neutralność jest kluczowa.
  • Betonowanie negatywnych opinii na temat byłego małżonka może wywołać w dziecku poczucie konieczności poparcia jednej ze stron, pomimo swojego zdania. To subtelna sytuacja, która może prowadzić do trudnych problemów.

Rozwód rodziców stanowi ogromne wyzwanie dla każdego dziecka. W celu ulżenia im w tej trudnej chwili, warto skorzystać z wsparcia terapeuty. W przypadku, gdy rodzice czują się na siłach, powinni stawiać na szczerość w komunikacji oraz oddzielanie spraw małżeńskich od relacji z dzieckiem.